اخبار شرکت

۱۳۹۸/۰۴/۱۶

تاثیر بازی در آموزش و یادگیری

پژوهشگران و دانشمندان در حوزه‌ آموزش، ارزش‌ والای «تعاملی بودن محیط‌ های آموزشی» را پیوسته مطرح و بر آن تأکید کرده‌اند. این محیط ‌ها شامل موقعیت‌هایی هستند که در آنها دانش پژوهان به جای اینکه گیرندگان غیرفعال اطلاعات از منابع آموزشی باشند، خود به طور مستقیم در فرآیند یادگیری شرکت فعالانه دارند.

لوگوی شرکت هوش ثروت
شرکت هوش ثروت

طراحی ، تولید ، واردات و بومی سازی انواع ابزارهای کمک آموزشی در حوزه هوش مالی مبتنی بر تفریح و سرگرمی